TC:
YARDIMNO:

Anasayfa Nakdi Yardimlar

Nakdi Yardimlar

Aile Yardimlari Için Istenen Belgeler

Barinma Yardimlari

SYDV Basvuru Kayit Formu /Basvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdaninin önlü-arkali fotokopisi (kendisinin ve evli ise esinin)
Barinma Ihtiyaç raporu (Vakifça Il Saglik Md./Saglik Gr.Bsk.`yazilacak)
Varsa Hasar Tespit Raporu

Gida Yardimlari

SYDV Basvuru Kayit Formu / Basvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdaninin önlü-arkali fotokopisi (kendisinin ve evli ise esinin)


Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

SYDV Basvuru Kayit Formu / Basvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdaninin önlü-arkali fotokopisi (kendisinin ve evli ise esinin)

Yakacak Yardimlari

SYDV Basvuru Kayit Formu / Basvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdaninin önlü-arkali fotokopisi (kendisinin ve evli ise esinin)