TC:
YARDIMNO:

Anketimize Katılın

KAMU HİZMET STANDARTI

Sıra no Hizmetin Adı İstenilen Belgeler Hizmet Tamamlanma Süresi

1

GIDA YARDIMI
(Nakdi / Ayni)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
2 YAKACAK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi İstanbul İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, Vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
3 BARINMA YARDIMLARI (KİRA) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
5. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5 EĞİTİM YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Öğrenci Belgesi
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT) 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
7 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
8 ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
 
7 GÜN
9 AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
7 GÜN
10 TERÖR ZARAR YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
4. Başvurular www.kartalsydv.gov.tr web adresinden yapılabilir.
7 GÜN
11 PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12 PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ) 1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
       

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler. Web başvurularında başvuru işlemlerinin doğru ve açık yapılmış olması başvurusu tamamalanan kişiler için formların çıktılarının düzgün olarak alınması gerekmektedir. Web başvurularında evraklar istenilen süre içerisinde Vakfımıza teslim edilmelidir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

       
İlk Müracaat Yeri :
İsim : Nurhan Ergıvanç KÖSE
Unvan : Vakıf Müdürü
Adres : Kızılay Bulvarı No:32 Toprakyol Kartal
Tel : 353 43 01 / 306 47 59
Faks : 353 43 01
e-Posta : bilgi@kartalsydv.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri :
İsim : Nuh Mehmet HAMURCU
Unvan : Kartal Kaymakamı
Adres : Hükümet Konağı Kartal
Tel : 473 24 55
Faks : 306 00 04
e-Posta : bilgi@kartal.gov.tr